Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 5 juli 2020:

Morgendienst    Middagdienst
Lezen Romeinen 8: 14-30   Lezen 1 Kon. 17:1-16
 Zingen Ps.96:6 en 9   Zingen Ps.130:1 en 2
  Ps.42: 1, 4 en 5     Ps.33: 10 en 11
  Ps.150:3     Ps.40:8
         

De overheid heeft de regels voor de kerkdiensten per 1 juli versoepeld. Vanaf die datum is er het maximum aantal kerkgangers vrijgelaten. De grootte van het kerkgebouw bepaalt het aantal kerkgangers. De kerkenraad heeft het volgende besloten:

- Vanaf DV zondag 5 juli, startend met circa 100 kerkgangers in de komende weken, gaan we opbouwen naar de maximaal haalbare capaciteit van het kerkgebouw. Hierbij zal worden gewerkt met een vaste indeling op achternaam.

- Alles overwegende, heeft de kerkenraad besloten om voorlopig ‘zachtjes en ingetogen’ te blijven zingen. Wel zal het aantal zangmomenten tijdens de dienst worden beperkt.

Hierover is een brief met uitleg opgesteld, die u hier kunt bekijken en downloaden: 20200703 brief over maatregelen kerkdiensten ivm Corona 9

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

De diensten van de komende zondagen zijn alleen toegankelijk voor leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen via internet de dienst beluisteren.

 

Collecten

Aangezien we nu niet de mogelijkheid hebben om ons geld in de collectezak te doen, hopen we dat u dit per bank wilt over te maken.

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven. Voor meer informatie klik hier.


> Klik hier voor meer nieuws en informatie rondom het Corona-virus

Situatie rond Corona-virus

 

Collecten

Aangezien we nu niet de mogelijkheid hebben om ons geld in de collectezak te doen, hopen we dat u dit per bank wilt over te maken.

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Zie onderaan deze pagina voor meer informatie.

Overige uitzendingen via de kerkradio en internet

Er zijn in de komende periode extra uitzendingen via kerkradio en internet door de gezamenlijke kerken. Vanuit ons kerkgebouw vinden komende week de volgende uitzendingen plaats:

Dinsdag: 10:00 - 11:00 uur Meditatie door ds. M. van Kooten of ds. W. Pieters
Woensdag: 10:00 - 11:00 uur Pastoraal programma dhr. Van 't Noordende
Donderdag: 10:00 - 11:00 uur Oranjehof met u in gesprek / orgelspel Henri Frens (opgave van verzoeknummers via Oranjehof)
Vrijdag: 15:00 - 16:00 uur Orgelspel (tot en met vrijdag 17 juli)

Voor de overige uitzendingen, zie de bijlage of de website van de Oranjehof: https://www.oranjehof.org/programma-extra-uitzendingen-kerkradio/

Overige mededelingen

Wilt u bij besmetting met het Corona-virus of bij sterke vermoedens van deze ziekte, de predikant of scriba op de hoogte stellen? 
Gezien alle onzekerheid moeten we voortdurend overwegen wat de meest verantwoorde maatregel is. Nieuwe berichtgeving zal via de website (www.hervormd-elspeet.nl), de bekende e-mailadressen en WhatsApp-contacten bekendgemaakt worden. Als u dit nog niet hebt doorgegeven, kunt u dit alsnog doen door uw gegevens te mailen naar de scriba, ouderling J. Fijan (scriba@hervormd-elspeet.nl).

Internet-uitzending

Vanaf heden kan ook via kerkdienstgemist.nl live mee geluisterd worden. Als u geen mogelijkheid hebt om thuis mee te luisteren of hierover vragen hebt, wilt u dan contact opnemen met ouderling E. Mulder (06-12897617).

Geven via Givt

Vanaf heden gebruikt onze gemeente Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee u altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Ook als u nu thuis meeluistert vanaf de bank. Met Givt kunt u gewoon blijven geven. Open de app, kies hoeveel u wilt geven, kies hoe u wil geven en klaar!
Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt:

 1. Tijdens het collecte moment opent u, zoals u gewend bent, de Givt-app
 2. Kies het bedrag dat u wil geven en druk op volgende
  (Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat u aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies uw bedrag voor de derde collecte.)
 3. Kies vervolgens voor de tweede optie in uw scherm: QR-code (geef door middel van een QR-code)
 4. Scan de QR-code met uw camera (Let op! Het kan zijn dat de app toestemming vraagt voor toegang tot uw camera. Druk op OK om verder te gaan)
 5. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien

Geven zonder QR code of zender in de buurt? Ook dan kan!
Volg de onderstaande stappen voor geven uit de lijst.

 1. Open de app
 2. Kies het bedrag dat u wilt geven.
  (Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat u aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies uw bedrag voor de derde collecte.)
 3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de Lijst
 4. Vul de naam of plaats van uw kerk in bij het zoekbalkje
 5. Selecteer de kerk waaraan u wilt geven en toets onder in uw scherm op geven!
 6. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien.

U download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Kijk voor meer informatie over Givt op www.givtapp.net.