Situatie rond Corona-virus

Tot nadere aankondiging is 't Kerkerf gesloten voor activiteiten!

Liturgie zondag 17 januari 2021:

Ochtenddienst   Middagdienst 
Lezen

1 Kron.18:1-13

Psalm 60

  Lezen

 Mark.6:14-29

 Zingen Ps.68:1   Zingen Ps.27:7
  Ps.45:2     Ps.146:5
  Ps.60:7     Ps.37:19
  Ps.146:3     Avondzang: 6
         
         

De kerkenraad heeft besloten om in alle voorzichtigheid met het huidige lage aantal kerkbezoekers verder te gaan. Het is wel van belang om alle richtlijnen stipt op te volgen. De kerkdiensten zijn toegankelijk voor de leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen via internet de dienst beluisteren en zien (zie bovenstaande link).  Voor de diensten op zondag hebben we de gemeente in 2 groepen verdeeld. Hierbij is uitgegaan van een vaste indeling op achternaam.

zondag 17 jan: L-Z (ochtend), A-K (middag)

zondag 25 jan: A-K (ochtend), L-Z (middag)

woensdagavond 27 jan: alle gemeenteleden welkom. U hoeft zich niet op te geven.

We roepen u met klem op om in de kerk zachtjes en ingetogen te zingen. Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen als u de kerk inkomt en weer verlaat.

Laten we de basisvoorschriften in alle samenkomsten serieus blijven nemen. Dus 1,5 m afstand, voldoende desinfecteren en bij klachten thuisblijven.

We vragen met name uw aandacht voor het volgende: Als u alleen of met 2 personen bent, wilt u dan via de witte deuren bij de zijbeuken naar binnen gaan. De overige mensen kunnen ook gebruik maken van de hoofdingang tegenover de preekstoel.

 

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

 

Collecten

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd. Wanneer u thuis luistert/kijkt, wilt u dan het collectegeld per bank overmaken of via de Givt app geven?

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven. Voor meer informatie klik hier.

Jeugdvereniging 11+ "De Schatgravers"

Bij alle verenigingsavonden wordt eerst door een aantal jongeren een bijbels onderwerp behandeld. Na de pauze worden ontspannende activiteiten door de jongeren verzorgd, zoals een quiz of een spel. In oktober vindt de opening van het winterwerk plaats en in maart de afsluiting. Voor beide avonden wordt een externe spreker uitgenodigd. Daarnaast wordt er een gezamenlijke kerstbijeenkomst georganiseerd, waaraan ook de andere jeugdverenigingen, de zondagschool en de mannen- en vrouwenvereniging meedoen. Ook is er nog een extra ontspannen avond, zoals een strandwandeling, dropping, bowlen etc. Ook leveren we onze bijdrage voor de jaarlijkse verkoopdag.

De jeugdvereniging komt eens per 14 dagen bijeen op dinsdagavond. Deze avond duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur en is in 't Kerkerf.

In de veluwse kerkbode vind je tweewekelijks meer informatie.

Van harte welkom!

Agenda

januari 2021

dinsdag 26 januari

19:00
Jeugdvereniging 11+

februari 2021

dinsdag 9 februari

19:00
Jeugdvereniging 11+

maart 2021

dinsdag 2 maart

19:00
Jeugdvereniging 11+

dinsdag 23 maart

19:00
Jeugdvereniging 11+