Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 4 december:

Morgendienst    Middagdienst    
Lezen

Jesaja 61

  Lezen

2 Petrus 1

   
Zingen Ps.146:1 en 5   Zingen Ps.25:2 en 5    
  Ps.40:4, 5 en 8     Ps.119:45,46 en 47    
  Ps.147:2     Ps.33:2    
  Ps.116:2, 3 en 4     Ps.52:7    
             
             
             

Alle gemeenteleden zijn in beide diensten welkom. Alle banken kunnen worden gebruikt. Ook de galerij is volledig beschikbaar om te zitten.

Laten we de basisvoorschriften in alle samenkomsten serieus blijven nemen. Voldoende desinfecteren en bij klachten thuisblijven en/of zelftest doen. 

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

Collecten

Er zijn 2 collecten tijdens de dienst. Daarnaast is er 1 collecte bij de uitgang. Wanneer u thuis luistert/kijkt, wilt u dan het collectegeld per bank overmaken of via de Givt app geven?

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven.

Jeugdvereniging 11+ "De Schatgravers"

Bij alle verenigingsavonden wordt eerst door een aantal jongeren een bijbels onderwerp behandeld. Na de pauze worden ontspannende activiteiten door de jongeren verzorgd, zoals een quiz of een spel. In oktober vindt de opening van het winterwerk plaats en in maart de afsluiting. Voor beide avonden wordt een externe spreker uitgenodigd. Daarnaast wordt er een gezamenlijke kerstbijeenkomst georganiseerd, waaraan ook de andere jeugdverenigingen, de zondagschool en de mannen- en vrouwenvereniging meedoen. Ook is er nog een extra ontspannen avond, zoals een strandwandeling, dropping, bowlen etc. Ook leveren we onze bijdrage voor de jaarlijkse verkoopdag.

De jeugdvereniging komt eens per 14 dagen bijeen op dinsdagavond. Deze avond duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur en is in 't Kerkerf.

In de veluwse kerkbode vind je tweewekelijks meer informatie.

Van harte welkom!

Agenda

december 2022

dinsdag 6 december

19:00
Jeugdvereniging 11+

dinsdag 20 december

19:00
Jeugdvereniging 11+

januari 2023

dinsdag 17 januari

19:00
Jeugdvereniging 11+

dinsdag 31 januari

19:00
Jeugdvereniging 11+

februari 2023

dinsdag 14 februari

19:00
Jeugdvereniging 11+

maart 2023

dinsdag 14 maart

19:00
Jeugdvereniging 11+

dinsdag 28 maart

19:00
Jeugdvereniging 11+