Jeugdvereniging 16+ "Maranatha"

Op dinsdagavond wordt de jeugdvereniging voor de 16+ gehouden. Deze avonden worden gehouden in 't Kerkerf achter de kerk en beginnen om 19.30 uur. In principe is er om de veertien dagen JV 16+. In de Veluwse kerkbode, de website en de JV App worden de avonden aangekondigd.

De avonden kenmerken zich door een gezamenlijke ontmoeting rondom de Bijbel. Er wordt een bijbelstudie gehouden waarna er in groepen nagedacht wordt over het besproken onderwerp. Zo wordt er in een open en goede sfeer geprobeerd om antwoorden te vinden voor de dagelijkse praktijk van het leven waarin wij ons willen laten leiden door het Woord van God.