Jongerencatechisatie

Maandagavond:

18.30 uur - 12 en 13 jaar
19.30 uur - 14 en 15 jaar
20.30 uur - 16 jaar en ouder

Vrijdagavond:

19.00 uur - jongeren die anders niet kunnen

Van oktober tot Goede Vrijdag worden er catechisaties gegeven in ’t Kerkerf. Elke les duurt een klein uurtje. Onderwijs wordt gegeven uit ‘De Goddelijke Waarheden’ van Abraham Hellenbroek en de Heidelberger Catechismus. De bedoeling van de catechisatie is om de jeugd te onderwijzen in de belangrijkste punten van de leer van de kerk van alle eeuwen. Het gaat er natuurlijk niet alleen om dat het in het hoofd zit, maar dat het ook in het hart mag gaan leven en in de praktijk van het leven handen en voeten krijgt. Het gaat dus om hoofd, hart en handen.

Er is geen catechisatie in de herfstvakantie en voorjaarsvakantie. Ook niet als er in die week biddag of dankdag plaatsvindt. Twintig lesuren zullen er per groep gegeven worden.

Het kan zijn dat er onder de jeugd vragen leven, over van alles en nog wat, dat met het geestelijk leven te maken heeft. Dat kan in principe altijd ter sprake komen. Wanneer het echt een onderwerp is waar we een avond mee kunnen vullen dan worden de onderwerpen opgespaard voor de laatste catechisatieles(sen). Van harte willen we de jeugd aanmoedigen om met e.e.a. voor de dag te komen. Er is niets mooier als we met alle vragen die op ons afkomen met de open Bijbel hier antwoord mogen krijgen.

Van harte willen we de ouders oproepen om met de catechisanten mee te leven en hen ook te stimuleren het opgegevene te leren.

We doen ook een beroep op de jeugd om getrouw de lessen te volgen en ook mee te doen en de opgegeven stof te bestuderen. Als je elke dag een kwartier neemt om de opgegeven stof te bestuderen dan levert dat bij het overhoren geen enkel probleem op. Het is waar, het gaat om het hart. Maar het zal toch ook in het hoofd moeten komen, wil het in het hart terecht komen. Althans, dat is de gewone weg die God gaat met mensen. In het voorwoord van ‘Goddelijke Waarheden’ staat:

‘Wees nooit tevreden dat alleen uw oren gehoord hebben, maar sta ernaar de zaken in het hart te ondervinden’