Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 20 sept 2020:

Morgendienst   Middagdienst
Lezen

Hosea 8

  Lezen

2 Kor. 3

 Zingen Ps.147:10   Zingen Ps.103:4
  Ps.81:13     Ps.50:5
  Ps.119:78     Ps.25:2
  Ps.40:4     Ps. 84:4
         

De kerkdiensten zijn toegankelijk voor alle leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen via internet de dienst beluisteren en zien (zie bovenstaande link). We hebben de gemeente in 2 groepen verdeeld. Hierbij is uitgegaan van een vaste indeling op achternaam.

Zondag 20 september

ochtend: achternaam A tot en met K

middag: achternaam L tot en met Z 

Zondag 27 september

ochtend: achternaam L tot en met Z

middag: achternaam A tot en met K

De kerkenraad heeft besloten om ‘zachtjes en ingetogen’ te blijven zingen. Wel zal het aantal psalmverzen tijdens de dienst worden beperkt.

Zie ook de nieuwsbrief, die u hier kunt bekijken en downloaden: 20200703 brief over maatregelen kerkdiensten ivm Corona 9

We vragen met name uw aandacht voor het volgende: Als u alleen of met 2 personen bent, wilt u dan via de witte deuren bij de zijbeuken naar binnen gaan. De overige mensen kunnen ook gebruik maken van de hoofdingang tegenover de preekstoel.

 

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

 

Collecten

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd. Wanneer u thuis luistert/kijkt, wilt u dan het collectegeld per bank overmaken of via de Givt app geven?

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven. Voor meer informatie klik hier.

Jongerencatechisatie

Maandagavond:

18.30 uur - 12 en 13 jaar
19.30 uur - 14 en 15 jaar
20.30 uur - 16 jaar en ouder

Vrijdagavond:

19.00 uur - jongeren die anders niet kunnen

Van oktober tot Goede Vrijdag worden er catechisaties gegeven in ’t Kerkerf. Elke les duurt een klein uurtje. Onderwijs wordt gegeven uit ‘De Goddelijke Waarheden’ van Abraham Hellenbroek en de Heidelberger Catechismus. De bedoeling van de catechisatie is om de jeugd te onderwijzen in de belangrijkste punten van de leer van de kerk van alle eeuwen. Het gaat er natuurlijk niet alleen om dat het in het hoofd zit, maar dat het ook in het hart mag gaan leven en in de praktijk van het leven handen en voeten krijgt. Het gaat dus om hoofd, hart en handen.

Er is geen catechisatie in de herfstvakantie en voorjaarsvakantie. Ook niet als er in die week biddag of dankdag plaatsvindt. Twintig lesuren zullen er per groep gegeven worden.

Het kan zijn dat er onder de jeugd vragen leven, over van alles en nog wat, dat met het geestelijk leven te maken heeft. Dat kan in principe altijd ter sprake komen. Wanneer het echt een onderwerp is waar we een avond mee kunnen vullen dan worden de onderwerpen opgespaard voor de laatste catechisatieles(sen). Van harte willen we de jeugd aanmoedigen om met e.e.a. voor de dag te komen. Er is niets mooier als we met alle vragen die op ons afkomen met de open Bijbel hier antwoord mogen krijgen.

Van harte willen we de ouders oproepen om met de catechisanten mee te leven en hen ook te stimuleren het opgegevene te leren.

We doen ook een beroep op de jeugd om getrouw de lessen te volgen en ook mee te doen en de opgegeven stof te bestuderen. Als je elke dag een kwartier neemt om de opgegeven stof te bestuderen dan levert dat bij het overhoren geen enkel probleem op. Het is waar, het gaat om het hart. Maar het zal toch ook in het hoofd moeten komen, wil het in het hart terecht komen. Althans, dat is de gewone weg die God gaat met mensen. In het voorwoord van ‘Goddelijke Waarheden’ staat:

‘Wees nooit tevreden dat alleen uw oren gehoord hebben, maar sta ernaar de zaken in het hart te ondervinden’