Hervormde Kerk


Nunspeterweg 3
8075 AA Elspeet
t. 0577 - 491875
e. scriba@hervormd-elspeet.nl

Predikant

ds. M. van Kooten
Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
t. 0577 - 491206
e. m.vankooten@solcon.nl

Koster

D.J. Hop
Nachtegaalweg 3a
8075 AW Elspeet
t. 0577 - 491102
m. 06 - 36071345

Alle Adressen

Ouderling
J. Fijan
Zichtweg 3
8075 CN Elspeet
t. 0577 - 491098

Ouderling
J. Mulder
Haarweg 11
8075 CA Elspeet
t. 0577 - 491177
m. 06 - 52580707
e. j.mulder@hervormd-elspeet.nl

Ouderling /
Coll. van Kerkrentmeesters (voorzitter)
H. de Ruiter
Jonkvrouw Van Eysingahof 21
8075 RL Elspeet
m. 06 - 53922448
e. voorzitter.cvk@hervormd-elspeet.nl

Ouderling /
Coll. van Kerkrentmeesters (penningmeester)

W. Polinder
Spoekeboompje 1
8075 DJ Elspeet
t. 06 - 23870127
e. penningmeester.cvk@hervormd-elspeet.nl


Coll. van Kerkrentmeesters (secretaris)
J.U. Stelwagen
Vierhouterweg 92
8075 BK Elspeet
t. 06 - 23111616
e. cvk@hervormd-elspeet.nl

Correspondentie College van Kerkrentmeesters en contact m.b.t. de gebouwen verloopt via de secretaris.

Diaken (voorzitter)
J. van den Hoorn
Gerstweg 20
8075 BP Elspeet
t. 0577 - 491047
e. voorzitter.diaconie@hervormd-elspeet.nl

Diaken (secretaris)
G. Koetsier
Ds. Lamensweg 5
8075 DA Elspeet
t. 06 - 15503564
e. diaconie@hervormd-elspeet.nl

Diaken (penningmeester)
R. van het Goor
Uddelsekampweg 21
3888 LV Uddel
t. 0577 - 401752
e. penningmeester.diaconie@hervormd-elspeet.nl

Diaken (scriba)
E. Mulder
Spoekeboompje 49
8075 DJ Elspeet
t.  06 - 12897617
e. scriba@hervormd-elspeet.nl


Kerkradio
R. Dijkgraaf
Nachtegaalweg 18a
8075 AX Elspeet
t. 0577 - 492037
e. rdijkgraaf@kpnmail.nl

Bestellen CD opnames kerkdiensten
H. van de Zande
Van Slotenerf 10
8075 CT Elspeet
t. 0577 - 492099
e. henkvandezande@hotmail.com

Algemene Gegevens

College van Kerkrentmeesters

IBAN Rekeningnummer:
NL29 RABO 0384 7680 75
t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet

College van Diakenen

IBAN Rekeningnummer:
NL61 RABO 0347 5000 99
t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet

Hervormde Gemeente

KvK 76384934

Diaconie Hervormde Gemeente

KvK 76385078