Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 18 april 2021:

Ochtenddienst   Middagdienst 
Lezen

2 Kor 7

  Lezen

Gen. 3: 1-20

 Zingen Ps.88:1   Zingen Ps.139:9
  Ps.46:1     Ps.105:5
  Ps.51:1     Ps.134:3
  Ps.116:2 en 3     Ps.51:3
        Ps.115:7 
         

Op dit moment komen met een beperkt aantal kerkgangers in de kerk. Het blijft van belang om alle richtlijnen stipt op te volgen. De kerkdiensten zijn toegankelijk voor de leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen via internet de dienst beluisteren en zien (zie bovenstaande link).  Voor de diensten op zondag hebben we de gemeente in 2 groepen verdeeld. Hierbij is uitgegaan van een vaste indeling op achternaam.

zondag 18 april: A-K (ochtend), L-Z (middag)

woensdag 21 april: Bijbelavond in de kerk. U hoeft zich niet op te geven. 

zondag 25 april: L-Z (ochtend), A-K (middag) In beide diensten zal het Heilig Avondmaal worden bediend.

We roepen u met klem op om in de kerk zachtjes en ingetogen te zingen. Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen als u de kerk inkomt en weer verlaat.

Laten we de basisvoorschriften in alle samenkomsten serieus blijven nemen. Dus 1,5 m afstand, voldoende desinfecteren en bij klachten thuisblijven.

We vragen met name uw aandacht voor het volgende: Als u alleen of met 2 personen bent, wilt u dan via de witte deuren bij de zijbeuken naar binnen gaan. De overige mensen kunnen ook gebruik maken van de hoofdingang tegenover de preekstoel.

 

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

 

Collecten

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd. Wanneer u thuis luistert/kijkt, wilt u dan het collectegeld per bank overmaken of via de Givt app geven?

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven. Voor meer informatie klik hier.

Kinderoppas

Coördinatie kinderoppas
Erica Koetsier
t. 06 - 40408069

Teunie Bossenbroek
t. 06 - 52150226


Laatste nieuws (17/12)
In verband met de lockdown is er t/m zondag 17 januari 2021 geen oppas.