Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 25 september:

Ochtenddienst    Middagdienst    
Lezen

 Zach.12

Zach.13:1

  Lezen

Joh. 6:1-15

   
Zingen Ps.122:1 en 2   Zingen Ps.119:5 en 6    
  Ps.87     Ps.104:7,8 en 18    
  Ps.143:2 en 10     Ps.127:2    
  Ps.30:8     Ps.145:5    
             
             
             

Alle gemeenteleden zijn in beide diensten welkom. Alle banken kunnen worden gebruikt. Ook de galerij is volledig beschikbaar om te zitten.

Laten we de basisvoorschriften in alle samenkomsten serieus blijven nemen. Voldoende desinfecteren en bij klachten thuisblijven en/of zelftest doen. 

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

Collecten

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd. Wanneer u thuis luistert/kijkt, wilt u dan het collectegeld per bank overmaken of via de Givt app geven?

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven.

Route

Adres
Nunspeterweg 3
8075 AA Elspeet

Telefoon
t. 0577 - 491875

Email
scriba@hervormd-elspeet.nl

Diensten
Op zondag om 09:30 en 15:00 uur